Prezentare fonduri de vânătoare

Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Sighișoara are în gestiune un număr de patru fonduri cinegetice, care însumează o suprafață de 35.120 ha. Fondurile gestionate sunt poziționate în centrul țării, în Podișul Târnavelor, la altitudini cuprinse între 400 și 650 m, încadrându-se în sectorul cu climă continentală moderată.

Fauna cinegetică caracteristică zonei este constituită în principal din specii de vânat mare ca cele de cervidae (căpriorul – Capreolus capreolus; cerbul comun – Cervus elaphus) sau mistrețul (Sus scrofa). Se semnalează efective importante din speciile de carnivore mari ca lupul (Canis lupus) și mai ales urs brun (Ursus arctos).

Descriere Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Sighișoara

Pescuit recreativ sportiv

Descriere Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Sighișoara

Fondul piscicol aflat în gestiunea AVPS Sighișoara se constituie din râul Târnava Mare pe o distanță de 43 de km, între confluența cu Valea Scroafei și confluența cu Valea Laslea, împreună cu afluenții săi din această zonă. Începând cu anul 2011 deținem autorizații de pescuit recreativ sportiv pentru următoarele tronsoane: râul Târnava Mare în județul Mureș, pârâul Seleuș, pârâul Stejăreni, Valea Morii, Valea Scroafei, Valea Șaeșului, Valea Crișului, Valea Dracului, Valea Șapartocului, Naghiroc (Daia), Eliseni, Valea Archita.

La fondul piscicol constituit din ape naturale neamenajate se adaugă lacul de la Uilac, singura amenajare gestionată de AVPS Sighișoara.